Box1L

Zajęcia indywidualne lub w małych grupach umożliwiają nie tylko wykorzystanie swoich mocnych stron i własnego stylu uczenia się, ale także dobranie odpowiednich proporcji tego, czego chcemy się nauczyć. Ćwiczenie poszczególnych sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości. Tematyka zajęć / kursu ustalana jest również na podstawie potrzeb i zainteresowań (język codzienny lub specjalistyczny np. branża budowlana, hotelarska itp.)

Oferta:

  • Zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (jeśli ktoś chce uczyć się z partnerem, przyjaciółmi lub znajomymi)
  • Zajęcia dla dorosłych w każdym wieku
  • Dla początkujących, „wiecznie początkujących” i kontynuujących naukę
  • Dla osób, które chcą przygotować się do egzaminu z języka obcego
  • Dla „skowronków” czyli osób, które dysponują energią i czasem wolnym tylko w godzinach porannych
  • Kursy językowe dla firm
  • Zajęcia przez skype (w razie potrzeby)